icon mail

header-luchtfoto-crackstate.jpg

HIP-TIME MAGAZINE 4

Wat ziet U op deze schitterende bijna pastorale foto van ‘ons’ Heerenveen ?

Op de voorgrond de wijk met de fraaie naam ‘Claes Schuitmakerwijk’ - een toponiem uit het Floreenregister van 1700 -uitmondend in de Compagnonsvaart. Tegenwoordig (2012) is het in verbrede vorm terug te vinden als ‘waterpartij’ of scheidslootten oosten van de Vlinderbuurt. Volledig volgens de dorpse tradities is het maandag-wasdag en de zon staat hoog aan de hemel, schijnend vanuit zuid-zuid-westelijke richting. Het is volop zomer en de fotograaf Philippus Weijer gebruikte een geelfilter en creeërde daarmee een fantastische wolkenpartij.
 
De lichte vlek links op de foto wordt geïnterpreteerd als het begin van de aanleg van de Thorbeckestraat, welke nodig was als ontsluiting voor de leerlingeningang van de in aanbouw te nemen Rijkskweekschool. Het is op de foto niet waarneembaar, maar de Van Kleffenslaan ligt er waarschijnlijk al. Goed zichtbaar is de zuidelijke (achter-)gevel van Oenemastate met onmiddellijk ten noorden daarvan de imponerende watertoren. Daarvoor ziet U een driehoekig topgevelelement van de voor-malige MULO. De meer dan royaal vertegenwoordigde boompartijen ontnemen ons het zicht op de contouren van de noordelijk daarvan gelegen gebouwen. Fier, slank en transparant evenwel wordt onze blik gestreeld door het torentje van het postkantoor aan het Van Harenspad.
 
Verder glijdt onze blik langs de topgevels van de Lindegrachtbebouwing om opnieuw te pieken bij de toren van de grote kruiskerk in Heerenveens absoluut historische centrum. Vergissen we ons met de veronder-stelling, dat de hoge gebouwen onderdeel uitmaken van de bebouwing langs de Vermaningsteeg? Heerenveens eerste supermarkt Nieuwe Weme, het pakhuis tussen dit bedrijf en de doopsgezinde Vermaning? Iets meer naar ons toe vermoeden we een aantal lichter gekleurde achtergevels van de Nieuwburen. Dat deel van de foto eindigt in de machtige kruin van een boom in de tuin van het vroegere heerenhuis van notaris Kool van Heerens, maar in de jaren van de fotograaf de tuin van Wisman, Nieuwburen 12.
En dan daarbovenuit de twee torens van Heerenveens kathedraal: de rooms-katholieke kerk. Weliswaar decentraal op de foto, maar schitterend van compositie is het hoofd-onderwerp van de afbeelding: de veehouderij van Auke Bouwer op de Nieuwburen 62, als representant van de inkrimpende boerenstand. Is dit een laatste foto alvorens de aftakeling begint ? ... je gaat het bijna geloven, wetende dat de Thorbeckestraat in 1955/56 is aangelegd en dat de nieuwbouw van de Kweekschool in november 1958 in gebruik werd genomen.
 
Eigenlijk doet de rest van de foto er niet meer toe ! Toch moet U ook nog even letten op de weilandafscheidingen. Sommige palen hebben duidelijk een verleden als ‘boerengeriefhout’ en niet-temin zeer functioneel. Minstens zo functioneel oogt de ‘waskline’, net buiten bereik van de grazende koeien. Vergissen we ons of zien we een fata morgana rechts naast de deur van de schuur ?
Staat daar niet de boer met twee ‘pakesizzers’?
Schenking van een digitale afbeelding aan het Museum Willem van Haren door de familie Bouwer!
 
 
2012, maart 21 - wibbo westerdijk - hip-backup