login     icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen. (Collectie: Museum Heerenveen)
Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951. (Collectie: Museum Heerenveen)

Boom der Onverzettelijken

In Heerenveen en omgeving was een groot aantal verzetsmensen actief. Enkelen moesten hun activiteiten met de dood bekopen. Zij werden vermoord door de bezetter. Hun namen staan gegraveerd in het Verzetsmonument aan de Van Maasdijkstraat. Anderen hadden meer geluk en overleefden de oorlog. Hun namen zijn veelal vergeten.
Deze boom in het park achter Minckelersstate herinnert aan deze helden uit de Tweede Wereldoorlog, wier activiteiten levens hebben gered. Zij hielpen onderduikers aan een onderduikadres, bevrijdden gevangen uit handen van de bezetter of verrichtten allerlei hand- en spandiensten voor het verzet. Hieronder hun namen. Indien u vindt dat er namen ontbreken die er wel op moeten staan of hebt u aanvullende informatie over de verzetsactiviteiten van de genoemden, meld het dan via een contactadres op onze contactpagina.

Jan de Jong - hoefsmid (Smid de Jong)

Hendrik Marcus de Jong (Hare Majesteit)

Hendrik Steenwijk (schoenhandelaar)

Harm S. Hofkamp (veearts)

Sietse de Jong (agent van politie)

J. Nieuwland (agent van politie)

Fam Mulder – Katlijk (boer)

Egon Vernimmen (hotelhouder)

Lambertus Lugtmeier (middel Bertus) en zijn vrouw Trijntje Wiersma

Sietske de Glee (koerierster)

Gretha de Beer (koerierster)

Harmen de Vos

Piet Boerma

Lammert Koopman (lange Bertus)

Corrie Spruyt

Gerrit Hendrik Alink

Ab Krikke

Joop en Teuntje Overdiep

Wim van der Meer

Pier Dijkstra

Sipke Staal (Agent van Politie 1e klasse)

Jelle en Greet Duursma

Hendrik Hazenberg en Anne Hazenberg van Schagen

Hendrik Klaver en Froukje Klaver-Talsma

Atze Bergsma

Dirk de Bruin (Dolle Dirk) en Nel de Bruin-Klinkspoor

Frits Hepkema en Roelofje Hepkema-Ten Hoeve

Barteld Cloo

André Heins

Roelof Vis

Jan de Jong (Opperwachtmeester Koninklijke Marechaussee)

Luitje Hendrik Bruins (huisarts te Tjalleberd)

Wessel Sikma (betonfabrikant te Heerenveen)

Janke Aardema en haar zonen Sietse, Wiebe en Linze

Otto Hoekstra (slager)

Johannes Sijtsma

Lammert Kuiper (kleine Bertus)

Boele Bregman

Onderstaande personen leverden onderdak aan onderduikers:

Hendrik Bakker

Keimpe en Yke en Tjeerd Wietsma

Jelle en Doetje Beenen

Sietske van der Spoel

Harm en Pietje van der Spoel

 

Geschiedenis van Kruiskerk en omgeving   Op de plaats van de huidige straat “Achter de Kerk” stroomde in de 16e eeuw de Cromme Dragte. Dit...

Bron: Collectie Museum HeerenveenBakkerij Lenes – 1833 Sijbe Nannes en Aef Berntsdochter kopen in 1612 het meest zuidelijk gelegen huis aan de...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Crackstate is in 1647/1648 in opdracht van grietman Johannes Sytses Crack ontworpen door de Amsterdamse...

Bron: Collectie Museum Heerenveen In 1751 maakt een vijfkoppige commissie (zie de wapenschilden) van de doopsgezinde kerkenraad plannen voor de bouw...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Op initiatief van de laatste postmeester van Heerenveen L.L.F. Mispelblom Beijer en met steun van o.a. de Kamer...

Bron: Collectie Museum Heerenveen In 1905 lanceert de gemeente Schoterland een plan voor een nieuw schoolgebouw ter vervanging van de in 1875 door...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Helomahuis ca. 1620 Bewonersgeschiedenis Tussen 1586 en 1612 heeft Brecht Claesdochter (ca. 1546-1623/28),...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Herberg Het Posthuis bestond al aan het eind van de 17e eeuw, toen het een halte van de postkoets en wisselplaats...

                      Afb. 1: J....

Kuiper Breedpad Het Groote Huys - 1750 Houthandelaar Dirk Beerns -die zich later Drijfhout noemt- koopt in 1744 het aan het Breedpad gelegen...

Bron: Collectie Museum Heerenveen In 1819 koopt een aantal Heerenveense notabelen de “huysstede” van Jacob Klazes Hoogeveen, veenbaas bij de...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Architect L. Reinalda ontwerpt in 1934 in opdracht van de NV Noord-Friesche Middenstandsbank een bankgebouw met...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Oenemastate 1640In 1640 wordt op de fundamenten van de voormalige stins Moerborch van de familie Van Oenema een...

Bron: Collectie Museum HeerenveenDe Oude Bibliotheek. 1918 In december 1916 wordt door een aantal initiatiefnemers in een lunchroom aan de...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Oude pastoriewoning Breedpad 1760 De pastorie van de hervormde kerk van Schoterland is oorspronkelijk als woonhuis...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Paul Kruger In 1900 koopt sigarenhandelaar en horlogemaker Auke Willems Zanstra de blikslagerij annex...

Boom der Onverzettelijken In Heerenveen en omgeving was een groot aantal verzetsmensen actief. Enkelen moesten hun activiteiten met de dood...

Onze sponsors: