icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951

De Veenbrief van juni is uit en is verkrijgbaar op de bekende adressen:  (Binnert OverdiepPrimeraMuseum HeerenveenHotel Tjaarda). 

In deze Veenbrief leest u over de lange geschiedenis van gymnastiekvereniging WIK-FTC en haar voorgangers. De club viert dit jaar het 150-jarig bestaan. Karin de Jong had een gesprek met Tietsya van Wieren die in 1978 aan de Oude Koemarkt van start ging met café 't Brandpunt. Edwin Meinsma schrijft over de gevechten die er op 12 en 13 april 1945 bij de Tjongerbrug in Mildam plaatsvonden. Mildam, maar dan in de Franse tijd, staat ook centraal in het interview dat Alie Rusch had met Peter Dral en ten slotte reconstrueerde Wiebe Nijlunsing het arbeidzame leven van koperslager Jan Sjollema.

Onze sponsors: