icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951
Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835

Boom der Onverzettelijken

In Heerenveen en omgeving was een groot aantal verzetsmensen actief. Enkelen moesten hun activiteiten met de dood bekopen. Zij werden vermoord door de bezetter. Hun namen staan gegraveerd in het Verzetsmonument aan de Van Maasdijkstraat. Anderen hadden meer geluk en overleefden de oorlog. Hun namen zijn veelal vergeten.
Deze boom in het park achter Minckelersstate herinnert aan deze helden uit de Tweede Wereldoorlog, wier activiteiten levens hebben gered. Zij hielpen onderduikers aan een onderduikadres, bevrijdden gevangen uit handen van de bezetter of verrichtten allerlei hand- en spandiensten voor het verzet. Hieronder hun namen. Indien u vindt dat er namen ontbreken die er wel op moeten staan of hebt u aanvullende informatie over de verzetsactiviteiten van de genoemden, meld het dan via een contactadres op onze contactpagina.

Hendrik Marcus de Jong (Hare Majesteit)

Hendrik Steenwijk (schoenhandelaar, penningmeester plaatselijke L.O.)

H.S. Hofkamp (veearts)

S. de Jong (politieman)

J. Nieuwland (politieman)

Fam Mulder – Katlijk (boerderij ‘Moskou’)

Egon Vernimmen (hotelhouder) (“Paul”)

Lambertus Lugtmeijer (middel Bertus)

Lammert Koopmans (lange Bertus)

Lammert Kuiper (kleine Bertus)

Wim van der Meer

Jan de Jong (hoefsmid)

Jan de Jong (opperwachtmeester marechaussee)

Sipke Staal (politiefunctionaris)

Pier Dijkstra

Sietske de Glee (koerierster)

Gretha de Beer (koerierster)

Roelof Vis

H. Beenen

S. Postma

W. van Dam

Joop en Teuntje Overdiep

Barteld Cloo

André Heins

J. Alberda

Piet Boerma

Ab Krikke

Jelle Duursma

Piet van Staveren

Hendrik Klaver

CorrieSpruyt

Onze sponsors: