login     icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951. (Collectie: Museum Heerenveen)
Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen. (Collectie: Museum Heerenveen)

Beste lezer,

Onze stichting verkrijgt haar inkomsten onder andere uit donaties, legaten en subsidies. De stichting Historie Herenveen zelf heeft geen reguliere inkomsten. Om haar werk in de toekomst zeker te stellen zijn donateurs onontbeerlijk. Denk bijvoorbeeld aan het inwinnen van informatie of hulp inroepen van een externe deskundige bij een bepaald onderzoek. Om dergelijke kosten te kunnen opbrengen, verzoeken wij u ons daarin bij te willen staan. Donatie per kalenderjaar : € 10,- Bij een donatie van € 25,- of een hoger bedrag ontvangt u ook de Veenbrief!

Deze verschijnt 4 maal per jaar en wordt bezorgd op uw adres. De Veenbrieven worden bezorgd door de vrijwilligers van onze werkgroep. Indien uw adres niet in ons bezorgingsgebied ligt, moeten wij u € 10 aan portokosten per jaar in rekening brengen.
Het incassanten-ID van de Stichting Historie Heerenveen is NL90ZZZ546736230000. Als u zich opgeeft als donateur stemt u ermee in, dat uw gegevens bewaard worden om gebruikt te worden voor administratieve doeleinden.


Aanmeldformulier:

logo oudheerenven NN

Incassant  Stichting Historie Heerenveen 
Incassant-ID  NL90ZZZ546736230000

 

Uw gegevens:

Graag uw naam invullen
Graag uw adres invoeren
Graag uw postcode invoeren
Graag uw woonplaats invoeren
Ongeldige invoer
Graag een geldig e-mailadres invoeren.
U dient een geldig IBAN-nummer in te vullen.
U dient akkoord te gaan met de automatische incasso
Kies een jaarlijks bedrag
Ongeldige invoer

U wilt een cadeau-donatie geven. U betaalt voor 1 jaar, daarna wordt uw donateurschap automatisch beëindigd. Geef hieronder de gegevens op van de persoon aan wie u het cadeau wilt geven.

Ik geef het cadeau aan:

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Graag een geldig e-mailadres invullen
Ongeldige invoer

Het donateurschap geldt per kalenderjaar. Opzeggen uiterlijk 4 weken voor het einde van het kalenderjaar.

Graag aangeven dat u geen robot bent
 

ANBI-status

logo anbiDe stichting Historie Heerenveen heeft de Culturele ANBI-statuspdf. Dit betekent dat het voor u én de stichting Historie Heerenveen belastingvoordelen heeft als u donaties en schenkingen doet aan de stichting. De in dat kader relevante informatie vindt u op onze website. Op de website van de Belastingdienst leest u meer over de voordelen voor u als donateur.


Erven en Schenken

Het belangrijke werk van het Stichting Historie Heerenveen kan op meerdere manieren worden gesteund. Veel mensen zijn donateur van de stichting. Sommigen doen dat met name voor de Veenbrieven, anderen voor de lezingen, weer anderen voor de rondleidingen en de fietstochten. Maar allen erkennen het belang van het culturele erfgoed van Heerenveen
U kunt onze stichting ook steunen door het doen van een donatie of het opnemen van het genootschap in uw testament. Hiervoor gelden wel enige spelregels. Hieronder zetten wij de voornaamste zaken op een rij.

 • De éénmalige donatie
  Hierbij doneert u éénmalig een bedrag. Deze donatie is fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting waarbij u het bedrag met 1,25 mag vermenigvuldigen. Dit mag omdat wij een culturele ANBI zijn. Wel dient u rekening te houden met een drempel van 1% van uw verzamelinkomen. Dat wil zeggen dat som van uw giften en donaties hoger moet zijn dan 1% van uw verzamelinkomen.
 • De periodieke donatie
  Hierbij doneert u gedurende minstens 5 jaar minimaal eens per jaar een bedrag, per jaar te betalen. Deze donatie moeten worden vastgelegd door het aangaan van een schriftelijke overeenkomst met de stichting Historie Heerenveen. Deze periodieke donaties kunt u aftrekken bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting; zie het voorbeeld onderaan deze pagina. Onze stichting voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden. Er geldt géén drempel van 1% van uw inkomen. De hoogte van uw fiscaal voordeel is afhankelijk van uw inkomen.
  Formulieren voor de schriftelijke overeenkomst 
 • Legaat of erfstelling:
  U kunt onze stichting opnemen in uw testament in de vorm van een legaat of een erfstelling.
  In het eerste geval laat u een bepaald bedrag aan geld of goederen na. In het tweede geval benoemt u de Stichting Historie Heerenveen tot erfgenaam.
  Voor het opmaken van een testament dient u zich tot een notaris te wenden.
  Bij een erfenis/legaat hoeft dan geen schenkingsbelasting te worden betaald over het verkregen bedrag of goederen, gezien het feit dat de stichting Historie Heerenveen een culturele ANBI is.
  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Een voorbeeld

Voorbeeld fiscaal aftrekbaar bedrag van uw inkomen bij een periodieke!! donatie van minimaal 5 jaar aan een culturele ANBI zoals de Stichting Historie Heerenveen:

Stel u verhoogt uw donatie van € 25,00 tot € 48,00.

U berekent dan uw aftrek op de volgende manier:

Bedrag dat u aftrekt van de belasting zonder!! de 1% drempel, direct van uw inkomen:

Totaal € 48,00 x 125% = € 60,00

Stel een belastingtarief van 37,35%, dan ontvangt u ( 37,35% van € 60,00) = € 22,41 van de Belastingdienst terug. Gevolg hiervan is dat u (€ 48,00 - € 22,41) = € 25,59 netto kwijt bent en dat bedrag is bijna gelijk aan de contributie die u altijd al betaalde.

Hier vindt u de formulierenzijn hier aanwezigpdfvoor het doen van een periodieke gift waarmee u onze stichting zonder extra kosten op een geweldige manier extra kunt ondersteunen.

Onze sponsors: