login     icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951. (Collectie: Museum Heerenveen)
Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen. (Collectie: Museum Heerenveen)
 • Museum Heerenveen
  Museum Heerenveen is een cultuurhistorisch museum in het centrum van Heerenveen. Het museum vertelt de geschiedenis van de omgeving met behulp van archeologische vondsten, historische objecten en een verzameling werken van veelbetekenende kunstenaars uit de omgeving zoals Jan Mankes.
  Lees meer..
 • Tresoar Leeuwarden
  Tresoar beheert een grote wetenschappelijke bibliotheek, een collectie archieven van en over Friesland en een grote verzameling documentatie en objecten over de Friese literatuur. De collectie kan geraadpleegd worden via de website in de catalogi en naamregisters. Naast de papieren collectie groeien ook de collecties foto’s, film en geluid, die eveneens via de website te raadplegen zijn.
  Lees meer..
 • Wie was wie
  WieWasWie wil genealogie en historisch persoonsonderzoek voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk maken. Hiervoor bieden wij één plek waar je betrouwbare bronnen kunt vinden voor historisch persoonsonderzoek en ondersteuning krijgt bij je zoektocht. De kracht van WieWasWie zit vooral in het enorme aanbod van historische documenten
  Lees meer..
 • Delpher
  Delpher is een website ontwikkeld en beheerd door de Koninklijke Bibliotheek met gedigitaliseerde historische Nederlandse kranten, boeken, tijdschriften en radiobulletins uit bibliotheken, musea en andere erfgoedinstellingen
  Lees meer..
 • Alle Friezen
  AlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle Friezen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in de provincie Fryslân, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw.
  Lees meer..
 • Gemeente Archief Heerenveen
  Erfgoedvereniging Heemschut is de grootste en één van de oudste particuliere verenigingen voor bescherming van cultuurmonumenten. Sinds 1911 zetten actieve burgers zich in voor de waardering en het behoud van waardevolle monumenten en cultuurlandschappen in Nederland.
  Lees meer..
 • Historisch Informatie Punt Heerenveen
  Welkom bij het grootste online krantenarchief. Doorzoek hier het digitale archief van de drie dagbladen in noord Nederland; het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. Plus ook de vele weekbladen van NDC mediagroep en meer.
  Lees meer..
 • Heerenveen 'n Gouden PlakIn het Nationaal Archief vind je antwoorden op vragen over jouw leven, onze geschiedenis en onze samenleving. We helpen je aan nieuwe inzichten door je altijd en overal toegang te geven tot ons nationaal geheugen.
  Lees meer..
 • Hendrik de Keyser
  Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. De Vereniging doet dit door panden te verwerven, en ze vervolgens te restaureren en te verhuren. Eenmaal verworven panden worden nooit meer afgestaan.
  Lees meer..
 • RijksmonumentenRijksmonumenten De geschiedenis staat niet alleen in de boeken. In steden & dorpen staan overal historische gebouwen. Onder en boven de grond liggen sporen uit een ver verleden. Dit erfgoed bestaat uit 63.000 monumenten. Bekijk alle rijksmonumenten in uw omgeving. In bijna elke Nederlandse woonplaats zijn rijksmonumenten te bewonderen.
  Lees meer..
 • Historisch Centrum Leeuwarden
  Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Duizenden strekkende meters aan historische documenten, vanaf de Middeleeuwen tot heden, worden hier bewaard en toegankelijk gemaakt.
  Lees meer..
 • Heerenveen Midden
  Heerenveen-Midden streeft er naar aan de hand van tekst en beeldmatriaal in korte lijnen de geschiedenis van de wijk HeerenveenMidden in beeld te brengen
  Lees meer..

 • Cuypersgenootschap

  Het Cuypersgenootschap is een vereniging en stichting en zet zich in voor het behoud van bouwkundig erfgoed uit de negentiende en twintigste eeuw. Het zwaartepunt ligt nu op de bescherming van erfgoed uit de periode van na 1940. Wij streven ernaar zo veel mogelijk samen te werken met andere erfgoedorganisaties.

  De naam kan misleiden. Hoewel het werk van de bekende Roermondse architect en ontwerper dr Pierre Cuypers de directe aanleiding is geweest tot de oprichting van het Cuypersgenootschap, is het is nooit de bedoeling van de leden van het Cuypersgenootschap geweest zich te beperken tot het werk van deze buitengewoon creatieve en veelzijdige Roermondse architect.
  Lees meer..

Onze sponsors: