login     icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951. (Collectie: Museum Heerenveen)
Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen. (Collectie: Museum Heerenveen)

BESTUUR

Het bestuur van Stichting Historie Heerenveen (SHH):

Voorzitter: Hans Schouten
Secretaris: Jan Peter Yska
Penningmeester: Guus van der Zalm
Algemeen lid: Hans Edens
Algemeen lid: Klaas Peereboom

Contact bestuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Vrijwel elke dinsdag tussen 10.00 - 12.00 uur en op elke laatste zaterdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur zijn er in De Heerenveense School vrijwillgers van de stichting aanwezig om bezoekers te woord te staan en vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom, de koffie staat klaar.

ADRESGEGEVENS

Stichting Historie Heerenveen

Bezoekadres:  De Heerenveense School ( in de VEENkamer)
Dinsdag tussen 10.00 - 12.00 uur en op elke laatste zaterdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur
Minckelersstraat 11
8442 CE Heerenveen

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
URL: www.historieheerenveen.nl

KVK inschrijfnummer: 54673623
RSIN: 8513.96.549

PARKEREN

Er zijn veel parkeermogelijkheden in de buurt. 
Voor de deur: Ernst van Harenplein 
Meer weten over parkeren in Heerenveen, kijk hier.

DOELSTELLINGEN

Het opwekken en onderhouden van belangstelling voor de historische aspecten van de Heerenveen en de gemeentelijke omgeving.

Door middel van:

 • het uitgeven van het periodieke orgaan de Veenbrief met verslagen van lezingen en vermelding van wetenswaardigheden.
 • het publiceren van artikelen in kranten zoals de Heerenveense Courant en Groot Heerenveen.
 • het uitgeven van een maandelijkse nieuwsbrief

 

Het initiëren, ondersteunen en adviseren van activiteiten die gericht zijn op het borgen en het versterken van de cultuurhistorische identiteit, waarden en kwaliteit van Heerenveen in de meest ruime zin van het woord.

Door middel van:

 • het houden van bijeenkomsten, voordrachten, excursies.
 • het organiseren van cultuurhistorische wandelingen en fietstochten

 

Het in verzet komen tegen ontwikkelingen die een aantasting vormen of kunnen vormen van het behoud, de verbetering en restauratie van monumenten, monumentwaardige en historisch beeldbepalende panden en groen erfgoed, alsmede van historische dorpsgezichten en cultuurhistorisch waardevolle wijken en panden in Heerenveen.

Door middel van:

 • het zich inzetten voor het behoud en herstel van monumenten en beeldbepalende panden.
 • het inventariseren van bouw- en kunstwerken en natuurlijke objecten door middel van beschrijvingen, opmetingen, tekeningen, foto's, dia's, films en andere informatiedragers, vooral wanneer het voortbestaan daarvan wordt bedreigd.

Voorts al hetgeen met de bovenstaande doelstellingen rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

 1. We versterken de mogelijkheden om wandelingen en fietstochten te organiseren door het verschaffen van de nodige hulpmiddelen voor onze gidsen.
 2. We organiseren  een zelfstandig te lopen route “ in de sporen van professor Cleveringa” door Heerenveen.
 3. We geven i.s.m. de Jumbo supermarkt in Heerenveen een plaatjesboek uit over de historie van de gemeente Heerenveen.
 4. We geven i.sm. Primera jaarlijks een verjaardagskalender uit.
 5. We zullen veel meer gebruik gaan maken van nieuwe media ( Facebook, Twitter, Youtube en onze Website) om jongeren te betrekken bij onze activiteiten.
 6. Onze bibliotheek behoeft uitbreiding van recent uitgegeven publicaties van Heerenveen e.o., dit is een inhaalslag.
 7. In het kader van het door de gemeente Heerenveen uit te voeren project G 1000 zijn voorbereidingen nodig voor het op te zetten centrale documentatiecentrum in Heereveen.
 8. Onze huidige beschikbare publicaties zullen we in de komende tijd  op onze website gaan zetten.

 9. We zullen uitgebreide informatie op de website gaan delen over alle monumenten in de gemeente Heerenveen

BELONINGSBELEID

Bestuurders krijgen geen beloning. Zie artikel 3.6 van de statutenpdf

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Jaarverslag 2022

FINANCIELE VERANTWOORDING

Financiël verslag van 2022pdf

ANBI-status

logo anbiDe Stichting Historie Heerenveen heeft de Culturele ANBI-statuspdf. Dit betekent dat het voor u én de Stichting Historie Heerenveen belastingvoordelen heeft als u donaties en schenkingen doet aan de ons. De in dat kader relevante informatie vindt u op onze website. Op de website van de Belastingdienst leest u meer over de voordelen voor u als donateur.

Onze sponsors: