icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951

BESTUUR

Het bestuur van Stichting Historie Heerenveen (SHH):

Voorzitter: Hans Schouten
Secretaris: Ity Hoekstra
Penningmeester: Guus van der Zalm
Algemeen lid: Hans Edens
Algemeen lid: Klaas Peereboom

Contact bestuur: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Vrijwel elke dinsdag tussen 10.00 - 12.00 uur en op elke laatste zaterdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur zijn er in De Heerenveense School vrijwillgers van de stichting aanwezig om bezoekers te woord te staan en vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom, de koffie staat klaar.

ADRESGEGEVENS

Stichting Historie Heerenveen

Bezoekadres:  De Heerenveense School
Dinsdag tussen 10.00 - 12.00 uur en op elke laatste zaterdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur
Minckelersstraat 11
8442 CE Heerenveen

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
URL: www.werkgroepoudheerenveen.nl

KVK inschrijfnummer: 54673623
RSIN: 8513.96.549

PARKEREN

Er zijn veel parkeermogelijkheden in de buurt. 
Voor de deur: Ernst van Harenplein 
Meer weten over parkeren in Heerenveen, kijk hier.

DOELSTELLINGEN

Het opwekken en onderhouden van belangstelling voor de historische aspecten van de Heerenveen en de gemeentelijke omgeving.

Door middel van:

 • het uitgeven van het periodieke orgaan de Veenbrief met verslagen van lezingen en vermelding van wetenswaardigheden.
 • het publiceren van artikelen in kranten zoals de Heerenveense Courant en Groot Heerenveen.
 • het uitgeven van een maandelijkse nieuwsbrief

 

Het initiëren, ondersteunen en adviseren van activiteiten die gericht zijn op het borgen en het versterken van de cultuurhistorische identiteit, waarden en kwaliteit van Heerenveen in de meest ruime zin van het woord.

Door middel van:

 • het houden van bijeenkomsten, voordrachten, excursies.
 • het organiseren van cultuurhistorische wandelingen en fietstochten

 

Het in verzet komen tegen ontwikkelingen die een aantasting vormen of kunnen vormen van het behoud, de verbetering en restauratie van monumenten, monumentwaardige en historisch beeldbepalende panden en groen erfgoed, alsmede van historische dorpsgezichten en cultuurhistorisch waardevolle wijken en panden in Heerenveen.

Door middel van:

 • het zich inzetten voor het behoud en herstel van monumenten en beeldbepalende panden.
 • het inventariseren van bouw- en kunstwerken en natuurlijke objecten door middel van beschrijvingen, opmetingen, tekeningen, foto's, dia's, films en andere informatiedragers, vooral wanneer het voortbestaan daarvan wordt bedreigd.

Voorts al hetgeen met de bovenstaande doelstellingen rechtstreeks of zijdelings verband houdt, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

 1. We versterken de mogelijkheden om wandelingen en fietstochten te organiseren door het verschaffen van de nodige middelen zoals bijvoorbeeld microfoons met headsets voor onze gidsen.
 2. We organiseren met elektronische hulpmiddelen een zelfstandig te lopen route “ in de sporen van professor Cleveringa” door Heerenveen.
 3. We geven i.s.m. de gemeente Heerenveen een speciaal nummer uit van de Veenbrief in het teken van 75 jaar bevrijding Heerenveen, met een oplage van 23500 stuks.
 4. Er wordt een project Stolpersteine (struikelstenen) uitgevoerd bij de woonhuizen van de Joodse slachtoffers van het nationaalsocialisme.
 5. We zullen veel meer gebruik gaan maken van nieuwe media om jongeren te betrekken bij onze activiteiten.
 6. Onze bibliotheek behoeft uitbreiding van recent uitgegeven publicaties, dit is een inhaalslag.
 7. In het kader van het door de gemeente Heerenveen uit te voeren project G 1000 zijn voorbereidingen nodig voor het op te zetten centrale documentatiecentrum in Heereveen.
 8. Van de huidige bibliotheek dient veel materiaal na digitalisering gestructureerd te worden opgeslagen.

BELONINGSBELEID

Bestuurders krijgen geen beloning. Zie artikel 3.6 van de statutenpdf

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

Jaarverslag 2021

FINANCIELE VERANTWOORDING

Financiël verslag van 2021pdf

ANBI-status

logo anbiDe Stichting Historie Heerenveen heeft de Culturele ANBI-statuspdf. Dit betekent dat het voor u én de Stichting Historie Heerenveen belastingvoordelen heeft als u donaties en schenkingen doet aan de ons. De in dat kader relevante informatie vindt u op onze website. Op de website van de Belastingdienst leest u meer over de voordelen voor u als donateur.

Onze sponsors: