header-watertoren-heerenveen.jpg

>Stem op ons met Rabobank Clubsupport.

RaboClubsupport

Ook de stichting Historie Heerenveen doet dit jaar mee met Rabobank Clubsupport. Tussen 4 en 25 oktober kun u uw stem uitbrengen. We kunnen uw stem, maar ook die van familie, vrienden en kennissen heel goed gebruiken.

Hoe meer stemmen hoe hoger het bedrag. Stem daarom op HIstorie Heerenveen en vraag ook anderen op onze stichting te stemmen. Een extra financiële ondersteuning maakt het mogelijk om weer mooie dingen te doen om de Heerenveense geschiedenis levend te houden.

Iedereen met een rekening bij de Rabo Bank kan lid worden en een stem uitbrengen. Kijk op https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport om te zien hoe het werkt.

Alvast bedankt

veenbrief 2021 09 herenwal 2Oorspronkelijk hoorde een deel van de Herenwal, ongeveer de huidige nummers 2 tot en met 5, tot het grondgebied van het eind 13e eeuw gestichte klooster van de Duitse Orde aan de Tjonger bij Oudeschoot. Nadat het klooster in 1580 was opgeheven, was er nog jaren een dispuut tussen de grietmannen (burgemeesters) van Schoterland en Haskerland over het eigendomsrecht van dit stukje voormalige kloostergrond.

De grietmannen Tinco van Oenema en zijn zoon Amelius van Oenema van Schoterland en Hobbe van Baerd van Haskerland hebben heel wat procedures voor het Hof van Friesland gevoerd over de zeggenschap van dit stukje Herenwal. Uiteindelijk legde de opvolger van de Oenema’s zich neer bij de Haskerlandse claim en werd de Veenscheiding de definitieve grens tussen Schoterland en Haskerland en lag dit stukje Herenwal in het Heerenveense deel van Haskerland.

Het weer was een beetje wisselvallig, maar dat heeft de pret niet gedrukt. De organisatoren en de bezoekers kunnen terugkijken op een geslaagde Open Monumentendag op zaterdag 11 september..

open monumentendag 2021

Bijzonderheden met betrekking tot een aantal programma- onderdelen van de Open Monumentendag:
I.v.m. Corona vragen wij van u om bij de binnen-activiteiten uw naam en tel.nr te noteren op een bezoekerslijst. Ook verwachten wij van u dat u daar de
1,50 meter afstand tot elkaar in acht neemt.

open monumentendag 2021
Het weekend van 11 en 12 september 2021 staat weer in het teken van de jaarlijkse Open Monumentendag. Ook de gemeente Heerenveen doet hier weer aan mee. Op diverse plekken in Heerenveen zijn activiteiten. Een beknopt overzicht vindt u hieronder. Dit zal de komende tijd nog worden aangevuld met meer informatie, o.a. voor wat betreft aanmeldingen en de dan geldende covid-regels.

De stichting Historie Heerenveen kan binnenkort beschikken over een eigen ruimte in de Heerenveense School. Dankzij een subsidie van de gemeente Heerenveen en donaties van o.a. de Helomastichting en de P.W. Janssen Friesche Stichting kan onze stichting beschikken over een eigen vergader- en werkruimte in de Heerenveense School. Voordat de ruimte in gebruik kan worden moeten er nog de nodige werkzaamheden plaatsvinden.

Binnenkort:

26
mrt
Fietstocht langs oude en nieuwe landgoederen in Oranjewoud.

10
apr
De Wandeling voert door het Noordoostelijke deel van Heerenveen langs panden en instanties waarbij de familie Van Heloma een rol heeft gespeeld.

30
apr
Wandeling door de wijk Heerenveen-Midden en de Le Roy tuin.

08
mei
Wandeling door Oranjewoud.