login     icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen. (Collectie: Museum Heerenveen)
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951. (Collectie: Museum Heerenveen)

 

StrukelstenenGorredijk klein

De Stichting Historie Heerenveen heeft het initiatief genomen om stolpersteine  te leggen voor 12 Heerenveense slachtoiffers van de Holocaust. Deze stenen zullen op 5 verschillende locaties worden gelegd.

De stolpersteine (stroffelstiennen/struikelstenen) zijn een idee van de Berlijnse kunstenaar Gunter Demnig. Zijn stenen brengen de Joden, Roma en Sinti, politiek vervolgden, Jehovah’s Getuigen, homoseksuelen en andere slachtoffers van de naziterreur onder de aandacht. Demnig begon in Duitsland, maar intussen liggen er in diverse Europse landen duizenden herinneringsstenen. Er liggen al in acht verschillende gemeenten in Friesland. Door de lange wachtlijst die er is ontstaan in verband met de coronapandemie zullen de stenen in Heerenveen waarschijnlijk pas in het voorjaar van 2022 kunnen worden gelegd.

Op de foto staan twee van de veertien stenen, welke in 2016 in Gorredijk zijn gelegd. Deze stenen herinneren aan Abraham en Matje Leefsma. Zij zijn de zoon en schoondochter van het echtpaar Gerrit en Reina Leefsma, twee van de Heerrenveense slachtoffers.

Het initiatief voor de stroffelstiennen wordt mede mogelijk gemaakt door de Heerenveense afdeling van de Nederlandse Tafelronde, een vereniging voor mannen tussen de 18 en 40 jaar, die onderlinge vriendschap hoog in het vaandel hebben staan. Meer informatie over de Heerenveense Tafelronde.

Onze sponsors: