header-luchtfoto-crackstate.jpg

veenbrief 2021 09 herenwal 2Oorspronkelijk hoorde een deel van de Herenwal, ongeveer de huidige nummers 2 tot en met 5, tot het grondgebied van het eind 13e eeuw gestichte klooster van de Duitse Orde aan de Tjonger bij Oudeschoot. Nadat het klooster in 1580 was opgeheven, was er nog jaren een dispuut tussen de grietmannen (burgemeesters) van Schoterland en Haskerland over het eigendomsrecht van dit stukje voormalige kloostergrond.

De grietmannen Tinco van Oenema en zijn zoon Amelius van Oenema van Schoterland en Hobbe van Baerd van Haskerland hebben heel wat procedures voor het Hof van Friesland gevoerd over de zeggenschap van dit stukje Herenwal. Uiteindelijk legde de opvolger van de Oenema’s zich neer bij de Haskerlandse claim en werd de Veenscheiding de definitieve grens tussen Schoterland en Haskerland en lag dit stukje Herenwal in het Heerenveense deel van Haskerland.

Het weer was een beetje wisselvallig, maar dat heeft de pret niet gedrukt. De organisatoren en de bezoekers kunnen terugkijken op een geslaagde Open Monumentendag op zaterdag 11 september..

open monumentendag 2021

Bijzonderheden met betrekking tot een aantal programma- onderdelen van de Open Monumentendag:
I.v.m. Corona vragen wij van u om bij de binnen-activiteiten uw naam en tel.nr te noteren op een bezoekerslijst. Ook verwachten wij van u dat u daar de
1,50 meter afstand tot elkaar in acht neemt.

open monumentendag 2021
Het weekend van 11 en 12 september 2021 staat weer in het teken van de jaarlijkse Open Monumentendag. Ook de gemeente Heerenveen doet hier weer aan mee. Op diverse plekken in Heerenveen zijn activiteiten. Een beknopt overzicht vindt u hieronder. Dit zal de komende tijd nog worden aangevuld met meer informatie, o.a. voor wat betreft aanmeldingen en de dan geldende covid-regels.

De stichting Historie Heerenveen kan binnenkort beschikken over een eigen ruimte in de Heerenveense School. Dankzij een subsidie van de gemeente Heerenveen en donaties van o.a. de Helomastichting en de P.W. Janssen Friesche Stichting kan onze stichting beschikken over een eigen vergader- en werkruimte in de Heerenveense School. Voordat de ruimte in gebruik kan worden moeten er nog de nodige werkzaamheden plaatsvinden.

 

StrukelstenenGorredijk klein

De Stichting Historie Heerenveen heeft het initiatief genomen om stolpersteine  te leggen voor 12 Heerenveense slachtoiffers van de Holocaust. Deze stenen zullen op 5 verschillende locaties worden gelegd.

Binnenkort:

20
aug
Oranjewoud, tegenover hotel Tjaarda
Fietstocht langs bekende en onbekende landgoederen onder leiding van een ervaren en enthousiast vertellende gids.

27
aug
Startpunt monument Terbantsterbrug
Wandeling door Heerenveen-Noord.

10
sept
gemeente Heerenveen
Open Monumentendag

17
sept
Startpunt Museum Heerenveen
Wandeling door het centrum

08
okt
Oranjewoud, tegenover hotel Tjaarda
Fietstocht door Oranjewoud.