login     icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951. (Collectie: Museum Heerenveen)
Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen. (Collectie: Museum Heerenveen)
Bron: Collectie Museum Heerenveen
Crackstate Crackstate is in 1647/1648 in opdracht van grietman Johannes Sytses Crack ontworpen door de Amsterdamse stadssteenhouwer meester Willem de Keyser.  
Jan Jacobs Groot, timmerman te Edam, bouwde het in barokstijl opgetrokken woonhuis.
Van 1648 tot 1833 woonhuis van de familie Crack, bloedverwanten  en aangetrouwden.
Sinds 1833 zetel van  de arrondissementsrechtbank en het kantongerecht.
Na vertrek van de rechtbank in  1923 hield het kantongerecht er nog tot 1952 zitting.
Achter Crackstate werd in 1890 een Huis van Bewaring gebouwd.
In oktober 1944 nam  het Kommando  Kronberger  Crackstate in bezit.  De SS’ers hanteerden er gewelddadige verhoormethoden, hetgeen ‘op Crackstate zitten’ zeer berucht maakte. De gevangenis is in 1973 afgebroken.
Sinds 1952 is Crackstate een deel van het gemeentehuis. Burgemeester en wethouders  en  ambtenaren hebben er hun werkvertrekken. Ook de trouwzaal bevindt zich in dit voormalige  woonhuis van de familie Crack.

Onze sponsors: