login     icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen. (Collectie: Museum Heerenveen)
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951. (Collectie: Museum Heerenveen)

Bron: Collectie Museum Heerenveen
Oenemastate 1640 Oenemastate 1640
In 1640 wordt op de fundamenten van de voormalige stins Moerborch van de familie Van Oenema een pand opgetrokken in renaissancestijl.
Opdrachtgever is Amelius van Oenema, grietman van Schoterland. Tien jaar later betrekken erfgename Catharina Douma van Oenema en ritmeester Ernst Willem van Haren Oenemastate.
In 1663 laat het echtpaar door schilder Mathias van Pelckum een plafondschildering maken in de grote zaal.
De schildering is uitgeroepen tot rijksmonument.
Meer dan een eeuw is de state in handen van de families Van Haren en Sirtema van Grovestins.
Het gebouw werd daarom ook enige tijd wel Grovestins genoemd.
In 1828 koopt het grietenijbestuur van Schoterland Oenemastate en wordt het als grietenijhuis gebruikt.
In 1842 wordt naar ontwerp van L.P. Roodbaard een wandeltuin achter de state aangelegd, die niet lang daarna plaats moet maken voor een kerk, een begraafplaats en een gasfabriek.
Als Schoterland, Aengwirden en Haskerland in 1934 worden samengevoegd tot de gemeente Heerenveen wordt Oenemastate het gemeentehuis.In 1951 wordt door een ruil tussen de gemeente en het rijk Oenemastate rijksgebouw en Crackstate gemeentehuis.
Van 1951 tot 1963 heeft het rijk er het kantongerecht faciliteit geboden. In 1963 krijgt het architectenbureau Van Manen en Zwart van de Rijksgebouwendienst opdracht tot verbouw van Oenemastate en in te richten tot kantoor voor de belastingdienst. Op 14 maart 1968 neemt de Inspectie der Belastingen het gebouw daadwerkelijk in gebruik.
Sinds 1993 is tot drie keer toe de naamgeving van het gebouw onderwerp van nieuwsgaring. Begin oktober 1993 wordt het ‘Stadscafé Oenemastate’ gelanceerd, eind augustus 2002 vinden nieuwe uitbaters dat de state ‘De Heerenkamer’ moet worden genoemd en eind juli 2012 geven weer nieuwe horeca-exploitanten de voorkeur aan grand-café “ ‘t Gerecht”.

Onze sponsors: