login     icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951. (Collectie: Museum Heerenveen)
Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen. (Collectie: Museum Heerenveen)

Bron: Collectie Museum Heerenveen
Oude bibliotheekDe Oude Bibliotheek. 1918
In december 1916 wordt door een aantal initiatiefnemers in een lunchroom aan de Lindegracht over het oprichten van een bibliotheek gesproken.
Op 14 januari 1918 worden de statuten van de “Vereeniging Openbare Leeszaal en Bibliotheek Frieslands Zuidoosthoek” bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.
Medio 1918 wordt het voormalige café “De Drie Gemeenten” aangekocht en omgebouwd tot bibliotheek. Op 13 oktober van hetzelfde jaar vindt de feestelijke opening plaats. Het gebouw dateert uit ongeveer de 17e eeuw en heeft onder andere gediend als woning, bedrijfsruimte en herberg.
Logement “Koophandel en Zeevaart” was er tot 1864 gevestigd.
Van 1872 tot 1918 heette de zaal “De Drie Gemeenten”.
Opvallend kenmerk is sinds 1880 de ronde hoek van het gebouw. Deze stijl werd rond 1875 veel toegepast.
De Bibliotheek heeft er tot juni 1965 haar domicilie gehad. Na haar vertrek heeft tot 1982 de oude bibliotheek onderdak verleend aan de Oudheidkamer met conservator Leo Leenes.
Tegenwoordig heeft het pand een horecabestemming.

Lees meer over de bibliotheek...

Onze sponsors: