login     icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen. (Collectie: Museum Heerenveen)
Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951. (Collectie: Museum Heerenveen)
Bron: Collectie Museum Heerenveen
Doopgezinde kerk Vermaningsteeg 1762 In 1751 maakt een vijfkoppige commissie (zie de wapenschilden) van de doopsgezinde kerkenraad plannen voor de bouw van een nieuwe Vermaning in Heerenveen.
In de Wijde Steeg, later Kakelsteeg en nu Vermaningsteeg genoemd, stond nog een kleine oude Vermaning. Het naastliggende pand wordt op 6 april 1762 aangekocht om een groter kerkgebouw te kunnen bouwen.
De bouw wordt gegund aan de Heerenveense timmerman Lieuwe Pieters.
Op 7 juni 1762 wordt de eerste steen gelegd door de driejarige Grietje Bienema, dochter van apotheker en vervener Fokke Bienema, die deze gevelsteen ook bekostigt.
Eind 1762 zijn de bouwwerkzaamheden voltooid en op 1 januari 1763 kan de Vermaning officieel in gebruik worden genomen.
In 1850 wordt de schuilkerk voorzien van een uitbouw om het orgel een plaats te bieden.

Onze sponsors: