login     icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951. (Collectie: Museum Heerenveen)
Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen. (Collectie: Museum Heerenveen)

Boom der Onverzettelijken

In Heerenveen en omgeving was een groot aantal verzetsmensen actief. Enkelen moesten hun activiteiten met de dood bekopen. Zij werden vermoord door de bezetter. Hun namen staan gegraveerd in het Verzetsmonument aan de Van Maasdijkstraat. Anderen hadden meer geluk en overleefden de oorlog. Hun namen zijn veelal vergeten.
Deze boom in het park achter Minckelersstate herinnert aan deze helden uit de Tweede Wereldoorlog, wier activiteiten levens hebben gered. Zij hielpen onderduikers aan een onderduikadres, bevrijdden gevangen uit handen van de bezetter of verrichtten allerlei hand- en spandiensten voor het verzet. Hieronder hun namen. Indien u vindt dat er namen ontbreken die er wel op moeten staan of hebt u aanvullende informatie over de verzetsactiviteiten van de genoemden, meld het dan via een contactadres op onze contactpagina.

Jan de Jong - hoefsmid (Smid de Jong)

Hendrik Marcus de Jong (Hare Majesteit)

Hendrik Steenwijk (schoenhandelaar)

Harm S. Hofkamp (veearts)

Sietse de Jong (agent van politie)

J. Nieuwland (agent van politie)

Fam Mulder – Katlijk (boer)

Egon Vernimmen (hotelhouder)

Lambertus Lugtmeier (middel Bertus) en zijn vrouw Trijntje Wiersma

Sietske de Glee (koerierster)

Gretha de Beer (koerierster)

Harmen de Vos

Piet Boerma

Lammert Koopman (lange Bertus)

Corrie Spruyt

Gerrit Hendrik Alink

Ab Krikke

Joop en Teuntje Overdiep

Wim van der Meer

Pier Dijkstra

Sipke Staal (Agent van Politie 1e klasse)

Jelle en Greet Duursma

Hendrik Hazenberg en Anne Hazenberg van Schagen

Hendrik Klaver en Froukje Klaver-Talsma

Atze Bergsma

Dirk de Bruin (Dolle Dirk) en Nel de Bruin-Klinkspoor

Frits Hepkema en Roelofje Hepkema-Ten Hoeve

Barteld Cloo

André Heins

Roelof Vis

Jan de Jong (Opperwachtmeester Koninklijke Marechaussee)

Luitje Hendrik Bruins (huisarts te Tjalleberd)

Wessel Sikma (betonfabrikant te Heerenveen)

Janke Aardema en haar zonen Sietse, Wiebe en Linze

Otto Hoekstra (slager)

Johannes Sijtsma

Lammert Kuiper (kleine Bertus)

Boele Bregman

Onderstaande personen leverden onderdak aan onderduikers:

Hendrik Bakker

Keimpe en Yke en Tjeerd Wietsma

Jelle en Doetje Beenen

Sietske van der Spoel

Harm en Pietje van der Spoel

 

Onze sponsors: