login     icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951. (Collectie: Museum Heerenveen)
Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen. (Collectie: Museum Heerenveen)
Bron: Collectie Museum Heerenveen
Het Posthuis Herberg Het Posthuis bestond al aan het eind van de 17e eeuw, toen het een halte van de postkoets en wisselplaats voor de paarden aan de hoofdweg van noord naar zuid door Friesland was.
In het midden van de 18e eeuw wordt twee maal per week een postdienst te paard ingesteld tussen Leeuwarden en Zwolle, waarbij Het Posthuis een pleisterplaats is.
Tot de komst van de spoorwegverbinding in 1868 eerst tussen Zwolle en Heerenveen en korte tijd later tot aan Leeuwarden, verzorgen postkoets en diligence van Van Gend & Loos de postdienst en het reizigersvervoer.
In de loop der eeuwen hebben veel kasteleins en kasteleines het Posthuis beheerd en er evenementen georganiseerd als harddraverijen (de Zilveren Zweep), biljarttoernooien, schaatswedstrijden, enz.
Op 17 januari 1884 wordt door zeven Heerenveense notabelen bij publieke veiling het Posthuis aangekocht voor de som van 9000 gulden en gaat het over in handen van de Naamloze Vennootschap Posthuis. De NV geeft Architectenbureau J. v.d. Goot en N. van Kleef uit Hengelo opdracht een definitief ontwerp te maken voor nieuwbouw. Aannemersbedrijf J. en S. Timmenga uit Oosterend bouwt het nieuwe Posthuis. Een jaar later is op 15 januari 1886 de officiële opening. Boven de ingang wordt een naamplaat van Gildehausersteen geplaatst met "Posthuis". In het topgeveltje staat "1885”.

Onze sponsors: