login     icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951. (Collectie: Museum Heerenveen)
Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen. (Collectie: Museum Heerenveen)
Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835

Bron: Collectie Museum Heerenveen
Heerenveense School 1907 In 1905 lanceert de gemeente Schoterland een plan voor een nieuw schoolgebouw ter vervanging van de in 1875 door aannemer Lolke Gerrits Visser uit Oldelamer gebouwde MULO.
In 1882 maakte groei al uitbreiding noodzakelijk. Het plan behelst een schoolgebouw voor lager onderwijs en een verdieping op het middengedeelte bestemd voor de MULO.
Op 8 mei 1907 wordt door de gemeente de bouw aanbesteed voor een 13-klassige school met gymnastieklokaal voor een MULO-school en twee lagere scholen.
Het werk wordt gegund aan Geert Alles van der Wal uit Kootstertille en Geert Klazes Postma uit Twijzel voor f 48.770,00.
In 1908 is het gebouw klaar. In 1954 krijgt de school door uitbreiding van de verdieping zijn huidige aanzien.
Als medio 1980 de (inmiddels MAVO)-school naar een groter gebouw verhuist komt de ruimte beschikbaar voor Museum Willem van Haren, Creativiteitscentrum De Cirkel (nu: Ateliers Majeur) , de VVV en de Stichting Historie Heerenveen.

Onze sponsors: