login     icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951
Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835

Bron: Collectie Museum Heerenveen
Van Helomahuis 1721 Helomahuis 1721
Het pand Van Harenspad nummer 50, het Helomahuis, is vermoedelijk de locatie waar Pieter van Dekama, een van de drie Heeren van het Veen, rond 1560 zijn woonhuis bouwde.
Zeker is dat in 1612 Brecht Claesdochter, weduwe van Tjaerdt Gaeles - stamvader van de familie van Heloma -,  eigenaresse is van dit terrein het terrein.
In de loop der jaren heeft het huis veel belangrijke en voorname bewoners gekend, onder wie Jonkheer M.C. van Scheltinga, rechter Lollius Adema, leerlooier en burgemeester Lambertus Feits en koopman/handelaar in vetwaren, suikerwerken en koloniale waren Theodorus Leenes.
In 1975 kwam het Van Helomahuis in gemeentelijk bezit en in 1982 werd het gebouw de eerste vestiging van het Museum Willem van Haren, waarvan het nu nog deel uitmaakt. Het pand is toen door de Heerenveense firma Smits helemaal gestript en opnieuw opgebouwd.

Onze sponsors: