icon mail

logo werkgroep oud heerenveen 250

Schoterlandse Kruiskerk
Geschilderd door Durk Piebes Sjollema van 1825 tot 1835
Crackstate en RK kerk
In het centrum van Heerenveen
Gezicht op Heerenveen
Geschilderd door Goffe Struiksma in 1951

Boom der Onverzettelijken

In Heerenveen en omgeving was een groot aantal verzetsmensen actief. Enkelen moesten hun activiteiten met de dood bekopen. Zij werden vermoord door de bezetter. Hun namen staan gegraveerd in het Verzetsmonument aan de Van Maasdijkstraat. Anderen hadden meer geluk en overleefden de oorlog. Hun namen zijn veelal vergeten.
Deze boom in het park achter Minckelersstate herinnert aan deze helden uit de Tweede Wereldoorlog, wier activiteiten levens hebben gered. Zij hielpen onderduikers aan een onderduikadres, bevrijdden gevangen uit handen van de bezetter of verrichtten allerlei hand- en spandiensten voor het verzet. Hieronder hun namen. Indien u vindt dat er namen ontbreken die er wel op moeten staan of hebt u aanvullende informatie over de verzetsactiviteiten van de genoemden, meld het dan via een contactadres op onze contactpagina.

Hendrik Marcus de Jong (Hare Majesteit)

Hendrik Steenwijk (schoenhandelaar, penningmeester plaatselijke L.O.)

H.S. Hofkamp (veearts)

S. de Jong (politieman)

J. Nieuwland (politieman)

Fam Mulder – Katlijk (boerderij ‘Moskou’)

Egon Vernimmen (hotelhouder) (“Paul”)

Lambertus Lugtmeijer (middel Bertus)

Lammert Koopmans (lange Bertus)

Lammert Kuiper (kleine Bertus)

Wim van der Meer

Jan de Jong (hoefsmid)

Jan de Jong (opperwachtmeester marechaussee)

Sipke Staal (politiefunctionaris)

Pier Dijkstra

Sietske de Glee (koerierster)

Gretha de Beer (koerierster)

Roelof Vis

H. Beenen

S. Postma

W. van Dam

Joop en Teuntje Overdiep

Barteld Cloo

André Heins

J. Alberda

Piet Boerma

Ab Krikke

Jelle Duursma

Piet van Staveren

Hendrik Klaver

CorrieSpruyt

Geschiedenis van Kruiskerk en omgeving   Op de plaats van de huidige straat “Achter de Kerk” stroomde in de 16e eeuw de Cromme Dragte. Dit...

Bron: Collectie Museum HeerenveenBakkerij Lenes – 1833 Sijbe Nannes en Aef Berntsdochter kopen in 1612 het meest zuidelijk gelegen huis aan de...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Crackstate is in 1647/1648 in opdracht van grietman Johannes Sytses Crack ontworpen door de Amsterdamse...

Bron: Collectie Museum Heerenveen In 1751 maakt een vijfkoppige commissie (zie de wapenschilden) van de doopsgezinde kerkenraad plannen voor de bouw...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Op initiatief van de laatste postmeester van Heerenveen L.L.F. Mispelblom Beijer en met steun van o.a. de Kamer...

Bron: Collectie Museum Heerenveen In 1905 lanceert de gemeente Schoterland een plan voor een nieuw schoolgebouw ter vervanging van de in 1875 door...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Herberg Het Posthuis bestond al aan het eind van de 17e eeuw, toen het een halte van de postkoets en wisselplaats...

Bron: Collectie Museum Heerenveen In het begin van de eeuw bewoonde jonker Gerryt Sickinga de zgn. “Jonckershuijsinge” [Jonkershûs] aan de...

Kuiper Breedpad Het Groote Huys - 1750 Houthandelaar Dirk Beerns -die zich later Drijfhout noemt- koopt in 1744 het aan het Breedpad gelegen...

Bron: Collectie Museum Heerenveen In 1819 koopt een aantal Heerenveense notabelen de “huysstede” van Jacob Klazes Hoogeveen, veenbaas bij de...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Architect L. Reinalda ontwerpt in 1934 in opdracht van de NV Noord-Friesche Middenstandsbank een bankgebouw met...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Oenemastate 1640In 1640 wordt op de fundamenten van de voormalige stins Moerborch van de familie Van Oenema een...

Bron: Collectie Museum HeerenveenDe Oude Bibliotheek. 1918 In december 1916 wordt door een aantal initiatiefnemers in een lunchroom aan de...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Oude pastoriewoning Breedpad 1760 De pastorie van de hervormde kerk van Schoterland is oorspronkelijk als woonhuis...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Paul Kruger In 1900 koopt sigarenhandelaar en horlogemaker Auke Willems Zanstra de blikslagerij annex...

Bron: Collectie Museum Heerenveen Helomahuis 1721Het pand Van Harenspad nummer 50, het Helomahuis, is vermoedelijk de locatie waar Pieter van...

Boom der Onverzettelijken In Heerenveen en omgeving was een groot aantal verzetsmensen actief. Enkelen moesten hun activiteiten met de dood...

Onze sponsors: